Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 3
Projeler
Projeler

 

Laborratuar olanakları çeşitli benzetim çalışmalarının yapılmasına olanak vermektedir. Kesikli olay benzetimi (discrete-event simulation), sürekli sistem benzetimi (system dynamics) ve etmen temelli benzetim (agent -based simulastion) konularında çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuarda var olan yazılımlar ile benzetim modelleri arasındaki bağlantı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Yazılım Benzetim Modeli 
 ARENA 11 Kesikli olay benzetimi 
 POWERSIM STUDIO 7     Sürekli sistem benzetimi
 ANYLOGIC 6.4.1 Etmen temelli benzetim, kesikli olay benzetimi, sürekli sistem benzetimi
 

 

 

 

 

Mevcut öğretim elemanı, bilgi, donanım ve yazılım kaynağı ile yapılabilecek benzetim çalışmalarının temel başlıkları aşağıda verilmiştir.

  1. Üretim sistemlerinin modellenmesi
  2. Yaya akışının olduğu sistemlerin modellenmesi
  3. Yönetim sistemlerinin modellenmesi

 

 

  İlgili Sayfalar  

İTÜ Bilim Merkezi
Tahliye Simulasyonu