Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 5
Benzetim  › Sürekli Sistem Benzetimi
Sürekli Sistem Benzetimi

Sürekli benzetim modellerinde sistem durum değişkenlerinin değerleri zaman içinde belirli noktalarda değil her an değişir. Fakat birbirinden farklı iki zaman noktası arasında sonsuz inceleme noktası olacağından bu tam doğru değildir. Burada vurgulanmak istenen sürekli benzetim modellerinde sistem durum değişkenlerinin değerlerini istediğimiz sıklıkla hesaplayabileceğimizdir. Örneğin, güneş çevresinde dönen dünyanın hareketini veren sürekli benzetim modelini kurmuş olalım. Bu durumda dünyanın güneş çevresindeki konum ve hızını bir günlük aralıklarla hesaplayabileceğimiz gibi, bir saatlik ya da bir dakikalık aralıklarla da hesaplayabiliriz.

Sürekli benzetim yaklaşımlarından biri sistem dinamiğidir. Sistem dinamiği sürekli, dinamik ve deterministik bir modelleme yaklaşımıdır. Sistem dinamiğinin temel kavramları sistem değişkenleri arasındaki neden sonuç ilişkileri, geri besleme yapıları ve gecikmelerdir.

Sürekli sistem modellerinin sınıfları

    Kesikli √  Sürekli 
√  Dinamik     Statik 
    Stokastik  √  Deterministik 

 

Laboratuarda sürekli sistem benzetiminde kullanılabilecek iki yazılım bulunmaktadır:

  1. POWERSIM STUDIO 7 (Powersim Software)
  2. ANYLOGIC 6.4.1 (XJ Technologies)