Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Benzetim  › Kesikli Olay Benzetimi
Kesikli Olay Benzetimi
Benzetim, bir sisteme benzer davranışlar sergileyen bir modelin kurulması ve model yardımıyla deneyler yapılarak sistemdeki problemlere çözüm üretilmesi ya da sistem davranışının incelenme sürecidir. Benzetim modelleri farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Benzetim modelleri,  durum değişkenlerinin zaman içinde nasıl değişeceğine ilişkin formüllerin bilgisayarda oluşturulduğu analog modellerdir. Durum değişkenlerinin değerlerini zaman içinde değiştiren her türlü etki olay olarak adlandırılmaktadır. Sistemi incelemek isteyen kişi açısından iki olay arasında geçen sürenin bir önemi yoktur. Çünkü iki olay arasında durum değişkenlerinin değerleri değişmemektedir. 

Kesikli benzetim modellerinde sistem durum değişkenleri zaman ekseni üzerinde sayılabilir noktada değişime uğrayabilir. Diğer bir deyişle kesikli modellerde olay sayısı sayılabilirdir. Bu nedenle bu tip modeller kesikli olay benzetimi olarak adlandırılmaktadır (discrete-event simulation).

Kesikli benzetim, kesikli, dinamik ve stokastik bir modelleme yaklaşımıdır. Kesikli benzetimin temel kavramları durum değişkenleri, olaylar ve olayların zaman içindeki sırasal yapısıdır.

Kesikli benzetim modellerinin sınıfları

√  Kesikli Sürekli 
√  Dinamik Statik 
√  Stokastik  Deterministik 

 

Laboratuarda kesikli olay benzetimi modellerinin kurulabileceği iki yazılım bulunmaktadır:

  1. ARENA 11.00.00 (Rockwell Automation Technologies)
  2. ANYLOGIC 6.4.1 (XJ Technologies)