Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 2
Benzetim  › Etmen Temelli Benzetim
Etmen Temelli Benzetim

Etmen temelli modelleme (ETM) model tasarımına özünde ademi merkezi, bireysel eksenli (sistem düzeyinden farklı olarak) bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Etmen temelli bir model tasarlarken model kurucu etkin varlıklar, etmenler (insanlar, şirketler, projeler, varlıklar, araçlar, kentler, hayvanlar, gemiler, ürünler, vb. olabilir) belirler, bunların davranışlarını (ana sürücüler, tepkiler, hafıza, durumlar…) tanımlar, bunları belirli bir çevreye yerleştirir, belki aralarında bağlantılar kurar ve benzetimi çalıştırır. Küresel (sistem düzeyindeki) davranış ise birçok bireysel davranışın etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

 

ETM için iyi bir örnek uygulama tüketici pazarı olabilir. Yüksek derecede dinamik, rekabetçi ve karmaşık pazarlarda (telekom, sigorta, sağlık, vb.) tüketici seçimi temelde çok sayıda bireysel özelliği, tüketicinin doğal dinamiğine, bağlantıda olduğu kişiler ağına, en iyi biçimde etmen temelli modelleme paradigması ile yakalanabilecek dış etkilere dayanır. Müşteri hizmetleri yönetimi sistemlerinden çekilerek etmenlerin parametrelerinin tanımlanmasında doğrudan kullanılan özellikle bireye özgü veri etmen temelli modellemeyi kolaylaştırmaktadır.

 

Laboratuarda etmen temelli benzetim modellerinin oluşturulmasında kullanılacak bir yazılım bulunmaktadır:

ANYLOGIC 6.4.1 (XJ Technologies)