Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
İTÜ İşletme Fakültesi Dursun Kıran Benzetim Laboratuvarı

 

Laboratuarın amaçları:

Laboratuarın temel amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
  1. Simülasyon alanında yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerinde, lisans üstü öğrencileri ile özellikle araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine gerekli yazılım ve donanım desteğinin sağlanması.
  2. Sanayi ile yürütülen proje ve araştırma çalışmalarında, yazılım-donanım ve bilgi desteğinin sağlanması.
  3. Lisans ve lisansüstü düzeyinde verilen, simülasyonun anlatıldığı ya da kullanıldığı derslerin uygulamaları için yazılım desteği sağlanması.

Benzetim Laboratuarı Sorumluları:

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Bozdağ

Doç. Dr. Dilay Çelebi